Vi tilbyder
 

Adfærdsbehandling - generelt  

At tusindvis af hunde i Danmark misforståes af deres ejere, er et faktum, der hvert år resulterer i over 10.000 aflivninger af hunde under 2 år.
Disse aflivninger kunne ofte have været undgået, hvis en større forståelse af hundens sprog og adfærd var blevet opnået forinden, samt en forståelse for, hvordan ind- og aflæring finder sted.

Vores hunde har bevaret en stor del af deres oprindelige instinktive ulveadfærd og da de primært kommunikerer med mimiske og kropslige signaler kan der let opstå kommunikations problemer hund og ejer imellem. Disse problemer kan på sigt føre til signalforvirring + ændring af hundens adfærd så den bliver frustreret, aggressiv og angst.

Da det er endvidere er kendt at hunden/ulven helt automatisk kopierer "lederen" af en flok og er påvirket af dennes adfærd og sindsstemning - ved vi også, at der oftest er en sammenhæng mellem ejers adfærd og hundens ubalance, så set med et holistisk livssyn forholder dig sig sådan, at dyrene tit er et spejlbillede af vores egne følelser/tanker/handlinger. Der er altså en direkte sammenhæng mellem det der sker for os, og dem omkring os!
Man kan ganske kort sige, at det gamle ordsprog ”Som ejer, så hund”, ikke er helt tilfældigt.