Vi tilbyder
 

Træning - generelt

Odefey Dyreadfærdscenter byder på flere former for træning. Generelt for alle kurser er, at de tager udgangspunkt i en blød ideologi, hvilket vidner om at der trænes via positiv forstærkning. Træningsmetoderne bygger på shaping teknikken, hvor man trinvist former hunden hen i retningen af den ønskede adfærd, via positiv forstærkning.

Med udgangspunkt i de kropslige og mimiske signaler undervises der individuelt på holdene, således at hver enkelt hundeejer vil lære at forstå hundens signaler og dermed opnå en bedre kontakt til hunden baseret på ægte kommunikation og samarbejde.

Korrekt prægning og socialisering af vore hunde er utrolig vigtigt, da det er med til at lette mødet med andre artsfælle betydeligt. Derfor vil der på hvalpe og junior hold næsten hver gang blive brugt 10 min på leg/socialisering. Under legen vil der blive informeret om hundenes kropssprog og hvilke signaler de udviser til hinanden, således at der opnås en større forståelse for, hvad der sker i gruppen. Hver enkelt ejer kan herved tilegne sig viden om, hvordan og hvornår de fremover på korrekt vis bør støtte eller irettesætte deres hund.

Det er naturligvis ikke obligatorisk at deltage i leg/socialisering. De nærmere forhold herfor aftales med instruktøren.

På alle kurser tages der hensyn til hundens race, køn og alder. Ud fra et holistisk perspektiv ses der på hvad den enkelte hund og dens menneske har behov for og derfor vil undervisningen også være meget individuel.

Alle hold bygger på konceptet kvalitet frem for kvantitet og der vil derfor altid max. kunne deltage 8 kursister per hold. Disse hold varetages af professionelle instruktører, der har min. 2 års intens adfærdsundervisning bag sig og som er under konstant videreuddannelse og opdatering. Holdene foregår på private og indhegnede baner for optimal sikkerhed af hundene!

Holdstart i 2016: Uge: 2, 14, 31 og 40 - hvor der trænes 9 uger i træk. (Obs: ingen træning lørdag i uge 7 og 42)


Træningsdage for  hverdags aftenhold i perioden marts - august: Primært mandag & tirsdag,  (17. 00-21.00)
Træningsdage for lørdagshold i perioden september - marts: Lørdag formiddag (09.00-12.30)

 

Tilmelding kan ske her

Træningsbetingelser kan hentes her