Velkommen til
Odefey Dyreadfærdscenter

Centerets primære formål er at skabe større bevidsthed omkring kæledyr og dyr generelt for derigennem at bidrage til optimering af dyrevelfærden.

Professionel og helhedsorienteret vejledning, skal sikre en større forståelse for hundenes sprog, således at kommunikationen hund og menneske imellem forbedres og antallet af unødvendige aflivninger minimeres.

Centerets filosofi er: at al dyre træning baseres på to vejs kommunikation og at intet dyr kan ”fejle” med mindre det har modtaget mangelfuld undervisning!

"Bare en hund", er der mennesker, der siger. Er det "bare" at et andet liv har sluttet sig til mit, at en hale klapper i gulvet af glæde ved at høre min stemme, at en snude fortroligt stikker sig ind i min hånd, at to øjne røber verdener af tillid og hengivenhed?"
Kai Munk
"Mennesker vil forråde dine hemmeligheder, dit venskab og din kærlighed. Men dyr vil aldrig bedrage dig”
Birgitte Bardot
"If you talk to the animals they will talk to you and you will know each other. If you do not talk to them, you will not know them. And what you do not know, you will fear. What one fears, one destroys.”
Chief Dan George
"Den store forskel på mennesker og dyr: Mennesket er i besiddelse af fri vilje. Dyrenes besiddelse af fri vilje afhænger helt af menneskets vilje.”
D. Odefey