Vi tilbyder
 

Freestyle (Dog dance, Tricks og sjov)


Dette kursus henvender sig til de hunde og deres ejere, som har lyst til at prøve lidt nyt og noget andet end blot almindelig lydighedstræning. På kurset, vil der primært blive sat fokus på indlæringen af sjove øvelser og tricks, som alle i høj grad er med til at stimulere hunden mentalt og give den forøget selvtillid. Denne selvtillid giver som oftest en mere glad og afbalanceret hund i hverdagen.
Indlæringen af øvelserne skal føre til at de ved sammensætning kan udgøre en samlet koreografi til et stykke musik.

I freestyle træning anvendes udelukkende clicktræning for at opnå større præcision af forstærkningen til de udviste adfærdssekvenser.
Clickeren er en lille metal dåse, som giver en speciel click lyd når man trykker på den. Lyden skal udløses i det sekund hunden udviser den korrekte adfærd, således at den på korrekt vis formes i retningen af den rigtige adfærd. Herved sker indlæringen meget hurtigt.
Den originale clickermetode (click og forstærk) af Karen Pryor anvendes som udgangspunkt i al vores clicktræning.

Af hensyn til kursets kvalitet optages der max.7 kursister per hold.
Kurset strækker sig over 9 uger, hvor der trænes 1 time ugentligt.
 

Træningssted: Veldtoftevej - Esbjerg Ø

Træningsdage for  hverdags aftenhold i perioden marts - august: Primært mandag & tirsdag,  (17. 00-21.00)
Træningsdage for lørdagshold i perioden september - marts: Lørdag formiddag (09.00-12.30)

 

Pris:

9 gange i alt kr. 995,-

TEORI: Kr. 100,00 og obligatorisk for nye kursister. Dog kun 1 gang.

VARIGHED: 2½ time på Klinikken, Vesterled 7 i Tjæreborg.

Betaling:

Senest 2 uger før holdstart via netbank (7701  1288271), eller kontant til teoriaftenen. Tilmeldingen er bindende og der tilbagebetales ikke kursusgebyr.I tilfælde af sygdom er det dog tilladt at lade en anden træne hunden.Tæver i løbetid må ikke træne med på holdene. Går tæven i løbetid efter tilmelding til hold eller under kursusforløbet, vil der ikke kunne blive tilbagebetalt kursusgebyr

Træningsbetingelser:
Venligst læs om træningsbetingelserne ved Odefey Dyreadfærdscenter i afsnittet "om os". Ved tilmelding af kursus, vil der på tilsendt tilmeldingsblanket være påkrævet en underskrift der fungerer som dokumentation for at have læst betingelserne og en accept af disse.