Vi tilbyder
 

Begynderkursus 1+2

For hunde i alderen fra 7 mdr.og frem og som ikke tidligere har deltaget på hold hos Dyreadfærdscenteret. Der er ingen krav om at hund eller ejer har forudgående kendskab til lydighedstræning eller andet.
Følgende øvelser vil bl.a. blive trænet: øjenkontakt, sit, dæk, plads, indkald, hilse, lineføring, target træning mm.
Begynderkursus 2, er blot en betegnelse for kursister der er fortsættere fra begynder I hold og som allerede er i et godt flow med de ovenstående øvelser og klar til at udvide disse.

Af hensyn til kursets kvalitet optages der max. 7 kursister per hold. Kurset strækker sig over 7 uger, hvor der trænes 55 min ugentligt.
 

PRIS: 9 gange i alt kr. 995,-
TEORI: Kr. 100,00 og obligatorisk for nye kursister. Dog kun 1 gang.

VARIGHED: 2½ time i teorilokalerne på Vesterled 7 Tjæreborg.

Træningssted: Veldtoftevej - Esbjerg Ø

Træningsdage for  hverdags aftenhold i perioden marts - august: Primært mandag & tirsdag,  (17. 00-21.00)
Træningsdage for lørdagshold i perioden september - marts: Lørdag formiddag (09.00-12.30)

Betaling:

Senest 2 uger forud for holdstat via netbank (7701   1288271), eller kontant til teoriaftenen. Tilmeldingen er bindende og der tilbagebetales ikke kursusgebyr.I tilfælde af sygdom er det dog tilladt at lade en anden træne hunden.

Træningsbetingelser:
Venligst læs om træningsbetingelserne ved Odefey Dyreadfærdscenter i afsnittet "om os". Ved tilmelding af kursus, gives samtidig accept af disse.
Vær specielt obs på at tæver i løbetid ikke må træne med på holdene. Går tæven i løbetid efter tilmelding til hold eller under kursusforløbet, vil der ikke kunne blive tilbagebetalt kursusgebyr.